Przepraszam za błędy ortograficzne i interpunkcyjne, język polski nie jest moją mocną stroną.
I'm sorry for mistakes. English is not my mother language.

środa, 21 maja 2014

Czekam na lato. I am waiting for the summer.


Lubię zapach świeżo skoszonej trawy,
Lubię polne kwiaty i frezje, piwonie,
Lubię patrzeć na chabry i maki przebijające się wśród łan zbóż,
Uwielbiam zapach ziemi, drzew i ściółki unoszący się w powietrzu po deszczu,
Lubię wędrówki po lesie,
Lubię delikatny wiatr muskający moje policzki, gdy jestem na łące,
Kocham widoki rozpościerające się na szczytach gór,
Lubię szum wody w strumyku,
Lubię …
Kocham tę planetę za jej piękno i tajemniczość.

(poprawione tłumaczenie, mam nadzieję, że teraz jest lepiej)
I like the aroma of freshly cut grass,
I like wild flowers and freesia, peonies,
I like to look at the bluebottles and the poppies among the grain field,
I love the aroma of the earth, the trees and the forest cover hovering (floating) in the air after the rain,
I like treks to the forest,
I like the gentle breeze skimming my cheek when I'm on the meadow,
I love the views extending from the tops of the mountains,
I like the sound of water in a stream,
I like ...
I love Earth planet for its beauty and mystery.