How can You search my blog? Jak szukać przepisów na blogu?

Radzę przeszukiwać mój blog wybierając interesującą Cię etykietę na przykład wybrane warzywo lub owoc, rodzaj dania (panel boczny, alfabetyczna lista).

I advise You to browse my blog choosing a specific label
for example selected vegetable or fruit, a type of food (side panel, alphabetical list).
Prześlij komentarz